Prázdniny

Školní rok 2022/2023

čtvrtek 01.09.2022 - pátek 30.06.2023

Podzimní prázdniny

pátek 28.10.2022 - neděle 30.10.2022

Vánoční prázdniny

pátek 23.12.2022 -  neděle 01.01.2023

Jarní prázdniny

pondělí 06.03.2023 - neděle 12.03.2023

Hlavní prázdniny

pondělí 03.07.2023 - čtvrtek 31.08.2023

Věková hranice

Spodní věková hranice není striktně určena. MŠ mohou samostatně  navštěvovat děti od chvíle, kdy zvládnou základní udržování čistoty, tzn. pohybují se bez plen. Přebalování dětí není z hygienických důvodů možné. Další podmínkou pro přijetí dítěte je jeho připravenost odpoutat se z těsné vázanosti na matku. Schopnost separovat se od matky je důležitým mezníkem ve vývoji batolete a je předpokladem pro samostatné fungování dítěte v MŠ. Povahou a vybavením je MŠ určena pro děti předškolního věku, které práce s připravenými aktivitami těší a naplňuje. V našich prostorách si děti mohou dle svého vývojového stupně zábavnou formovou osvojovat různé dovednosti i pro věk základní školy. Kolem šestého roku dochází u dětí k významným změnám v oblasti poznávání (rozvíjí se abstrakce a představivost) a význam didaktického materiálu ustupuje do pozadí.

Ceník

Pravidelné měsíční platby jsou fixní. Úhrada by měla být prováděna vždy na počátku měsíce převodem na účet společnosti MŠ Svojí cestou spol. s r.o. č.ú. 9601332001/5500. Poplatek vzhledem k fixním nákladům nesnižujeme, nevracíme ani nepřevádíme na další měsíce. Měsíční poplatek při celotýdenní docházce činí 6 000 Kč za dítě.

Stravování

Dopolední a odpolední svačinu připravujeme. Úhrada svačin probíhá vždy na konci měsíce, dle skutečně odebraného množství. Cena odpovídá skutečným nákladům, které byly vynaložené na pořízení potravin. Obědy dovážíme a jsou účtovány zvlášť, zpětně, vždy na konci měsíce. Dodavatelem obědů je Vegetárna Impala a cena oběda je 50,- Kč/dítě/den. Číslo účtu pro stravu: 1307546002/5500. Pitný režim dodržujeme v průběhu celého dne. Děti si samy nalévají vodu nebo čaj ze džbánků dle potřeby.