Velmi důležitým orgánem pro pohyb je rovnovážné ústrojí, odborně řečeno vestibulární aparát, který je součástí vnitřního ucha. Vestibulární aparát patří ke složitému vestibulárnímu systému, který mimo jiné udržuje rovnováhu těla, zpracovává informace o postavení těla v prostoru, koordinuje pohyby očí při pohybech hlavy, což usnadňuje prostorovou orientaci.

Aby dítě mohlo začít navštěvovat jakékoli předškolní zařízení, mělo by mít zvládnuté odloučení od matky. A aby dítě zvládlo odloučení od matky, musí mít spolehlivou vazbu s matkou po dostatečně dlouhou dobu. Co to znamená? Odpoutání je důležitým mezníkem a dítě na ní v průběhu batolecího věku samo pracuje.

Celý předškolní věk je obdobím, kdy u dětí dochází k sebezdokonalování pohybu rukou prostřednictvím různých činností. Jednou z takových činností je i šití. Pro někoho zdánlivě obyčejná věc. Když se na proces šití podíváme podrobněji, zjistíme, že při šití musí mít děti tzv. pevnou ruku, což znamená plně kontrolovat pohyb ruky vůlí, mít potřebnou obratnost a cit.

Emoční inteligence, schopnost vyznat se ve vlastních pocitech i pocitech ostatních lidí a zároveň schopnost emoce zvládat či s nimi umět zacházet. S dětmi předškolního věku je možné na rozvoji emoční inteligence pracovat. Naše životy jsou střídavě protkávány emocemi nebo můžeme říci i pocity různého druhu a intenzity. Mezi ty základní řadíme radost, smutek, zlost, strach, překvapení a stud. Některé emoce/pocity jsou příjemné, jiné méně příjemné. A s některými pocity, například s pocitem viny, je bytí velmi těžké v podstatě nemožné.